NU*ADD

بهبود عملکرد سیستم ایمنی

شامل ترکیبات فعالی است که تاثیرات اثبات شده‌ای را در ارتباط با سلامت و عملکرد پرنده نشان داده است.

Nu*Add به طور اختصاصی شامل مواد طبیعی مثل آنزیم‌ها و ترکیبات پلی ساکاریدی بوده که تاثیرات اثبات شده‌ای بر روی اسهال حیوانات تک معده‌ای دارد.

هزینه درمان استفاده از آنتی بیوتیک از ۴۷% در گروه آزمایشی به ۱۱% در گروه شاهد کاهش یافت. هزینه‌های ناشی از کاهش مصرف آنتی بیوتیک می‌تواند جهت تهیه Nu*Add استفاده شود که علاوه بر مزایای فوق جهت رشد مفید می‌باشد. در آزمایشاتی بر روی جوجه‌های گوشتی در آلمان، میزان مصرف خوراک ۳% کاهش و وزن نهایی ۶% افزایش یافت. در آزمایشاتی بر روی جوجه‌های گوشتی، مواد غذایی فعال موجود در Nu*Add تاثیر بهتری در مقایسه با مصرف محرک رشد Maxus G (آویلا مایسین) از خود نشان دادند. میزان مصرف:  ۵۰۰ – ۸۰۰ گرم در تن خوراک می‌باشد.

کاهش نرخ مرگ و میر

افزدونی ۱۰۰% گیاهی

ترکیب دهنده طعم طبیعی