NU*STARTER

کاهش نرخ مرگ و میر

ترکیب منحصر به فرد مشتقات، عصاره‌ها و ترکیبات معطر گیاهی که باعث تحریک سیستم ایمنی و محافظت از غشای موکوسی می‌شود. همچنین باعث افزایش فعالیت‌های آنزیمی و تولید اسید لاکتیک در مجرای معدی – روده‌ای (GIT) می‌شود. علاوه بر این‌ها وجود گیاهان معطر در این ترکیب باعث تحریک اشتها می‌شود.

قابل استفاده برای همه گونه‌های حیوانات اهلی